Actievoorwaarden JP. Chenet
New Year’s Eve Online party 2020’
Winactie 9 december tot 30 december 2020

De actie wordt georganiseerd door Les Grands Chais de France
(merkeigenaar JP. Chenet Ice, hierna ‘LGCF’).

Les Grands Chais de France
1, Rue de la Division Leclerc
67290 PETERSBACH
FRANKRIJK

 

ARTIKEL 1. NEW YEAR’S EVE ONLINE PARTY

 1. Door deelname aan de actie gaat u akkoord met de hierna genoemde actievoorwaarden. LGCF is te allen tijde gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen. Indien van toepassing zal zo snel mogelijk op de actiepagina van JP. Chenet een melding worden gemaakt dat de herziene versie van de voorwaarden opvraagbaar zijn.
 2. Op deze actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige actie van toepassing is, handelt LGCF in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 3. De consumentenactie loopt van 09 december tot 30 december 2020.
 4. LGCF is te allen tijde gerechtigd de actie te annuleren, te veranderen of eerder te beëindigen. Tevens is het recht voorbehouden om de gehele actie, voor of tijdens de actie, terug te roepen bij mistanden en wangedrag van de deelnemers, winnaar en zijn/ haar gezelschap.
 5. Deelnemers worden ingelicht via Facebook en/of persoonlijk bericht via email.
 6. LGCF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie, direct en of indirect.
 7. LGCF is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden gedurende de actieperiode.
 8. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, gericht aan JP. Chenet – ACTIE New Year’s Eve 2020 Nederland, 1 Rue de la Division Leclerc 67290 Petersbach, France.
 9. LGCF is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

ARTIKEL 2. DEELNEMERS

 1. Deelnemers zijn 18 jaar of ouder. De winnaar moeten middels een ID aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is.
 2. De actie is alleen geldig voor inwoners van Nederland.
 3. Medewerkers van LGCF, Curiosity Amsterdam, Pitch PR, IM Lounge en hun (Facebook-)vrienden en familieleden zijn van deelname uitgesloten, alsmede iedereen die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 4. Als blijkt dat een deelnemer op illegale wijze de uitslag van de actie beïnvloedt, kan deze zonder opgaaf van reden uit de actie worden verwijderd.
 5. Deelnemers van deze actie maken kans op één van de duizend inlogcodes voor het nieuwjaarsevent met Kris Kross Amsterdam (inlogcode mag met één vriend(in) gedeeld worden). Verzorgd door LGCF.
 6. Deelname geschiedt uitsluitend door het reageren aan de hand van de aanwijzingen aangegeven in de instructies bij de winactie in de JP. Chenet posts en advertenties van de desbetreffende Facebookpagina/ Facebook Event en de actiepagina (ice-editions.nl). De winnaars ontvangen een e-mail.
 7. De tags en eventuele reacties/berichten moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak, de goede zeden en het fatsoen. LGCF behoudt zich het recht voor om betwistbare reacties direct te verwijderen zonder te informeren en de deelnemer te diskwalificeren.
 8. Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk wanneer u uw gegevens tijdig deelt om de prijs te kunnen laten plaatsvinden. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 9. Met deelname wordt automatisch toestemming verleend de gedeelde informatie eventueel te verwerken in de stream.

ARTIKEL 3. WINNAARS

 1. Onder alle inzendingen trekken we duizend winnaars. De prijs wordt aan deze persoon toebedeeld als hij/ zij aan de actievoorwaarden voldoet. Wanneer de winnaar niet aan de voorwaarden voldoet of kan voldoen, zal de prijs worden toebedeeld aan een andere deelnemer en zo verder.
 2. LGCF neemt via het opgegeven account via een persoonlijk bericht of via e-mail contact op. Mocht er na 12 uur geen contact kunnen worden verkregen met de winnaar, dan vervalt de prijs voor die winnaar automatisch en gaat de prijs naar een nieuwgekozen winnaar. U dient dus vrijwel direct te reageren.
 3. LGCF is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens waardoor de winnaar mogelijkerwijs geen bericht zou krijgen.
 4. De winnaar ontvangt de prijs op een vastgestelde datum (31 december 2020). Alles is onder voorbehoud van maatregelen m.b.t. Covid 19.
 5. Alle eventueel ingestuurde berichten en foto’s worden eigendom van LGCF en kunnen op onze Facebookpagina worden geplaatst. Wilt u niet dat uw informatie, foto of bericht openbaar geplaatst wordt, dan kunt u helaas niet deelnemen aan deze actie.
 6. Over de actie en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 4. DE PRIJS

 1. Bij weigering van de prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de prijs, vervalt deze en blijft de prijs eigendom van LGCF, zonder dat LGCF daardoor schadeplichtig wordt naar de deelnemer.
 2. De planning en levering van de New Year’s Eve Party valt onder de verantwoordelijkheid van LGCF.
 3. De prijs betreft een inlogcode voor het event met Kris Kross Amsterdam op 31 december 2020 om 23.00 uur. Tevens kan de inlogcode gedeeld worden met een vrien(in).
 4. De prijs vindt plaats op zo’n manier dat de maatregelen van het RIVM tegen verspreiding van Covid-19 in acht worden genomen.
 5. De prijs die uitgegeven wordt met deze actie is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld. Het overdragen van de prijs is alleen in overleg met de organisatie mogelijk.
 6. Bij onvoorziene omstandigheden vanuit LGCF, is LGCF gerechtigd een alternatieve prijs aan te bieden.